• 4069

Kết quả thi thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào đợt 3 năm học 2022-2023, kỳ thi ngày 22, 23, 24/11/2023

Tháng Mười Một 29th, 2023|

Kết quả thi thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào đợt 3 năm học 2022-2023, kỳ thi ngày 22, 23, 24/11/2023 Thí sinh truy cập vào website: etctracuu.sgu.edu.vn/tracuuketqua.php, nhập Mã sinh viên hoặc số CMND

  • 4061

Thông tin thí sinh dự thi khảo sát tiếng Anh đầu vào đợt 1 năm học 2023-2024, thi ngày 22, 23, 24/11/2023

Tháng Mười Một 20th, 2023|

Thông tin thí sinh dự thi khảo sát tiếng Anh đầu vào đợt 1 năm học 2023-2024, thi ngày 22, 23, 24/11/2023 Thí sinh truy cập vào website: etctracuu.sgu.edu.vn, nhập số Căn cước công dân

  • 4052

Thông báo đăng ký thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào đợt 1 năm học 2023-2024

Tháng Mười 30th, 2023|

Thông báo đăng ký thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào đợt 1 năm học 2023-2024 Thí sinh truy cập vào link sau để đăng ký: https://bit.ly/kstadv2023_10. Thí sinh cần chuẩn bị minh chứng đã

  • 4023

Kết quả thi thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào đợt 3 năm học 2022-2023, kỳ thi ngày 22/8/2023

Tháng Tám 24th, 2023|

Kết quả thi thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào đợt 3 năm học 2022-2023, kỳ thi ngày 22/8/2023 Thí sinh truy cập vào website: etctracuu.sgu.edu.vn/tracuuketqua.php, nhập Mã sinh viên hoặc số CMND (CCCD) để

  • 3992

Thông tin thí sinh dự thi khảo sát tiếng Anh đầu vào đợt 3 năm học 2022-2023, thi ngày 22/8/2023

Tháng Tám 17th, 2023|

Thông tin thí sinh dự thi khảo sát tiếng Anh đầu vào đợt 3 năm học 2022-2023, thi ngày 22/8/2023 Thí sinh truy cập vào website: etctracuu.sgu.edu.vn, nhập số Căn cước công dân hoặc Mã