Thông báo về việc hoãn kỳ thi tiếng Anh theo Khung NLNN 6 bậc ngày 24/02/2024

Trường Đại học Sài Gòn thông báo không tổ chức kỳ thi tiếng Anh theo Khung NLNN 6 bậc vào ngày 24/02/2024.
Thí sinh đã đăng ký dự thi sẽ được chuyển sang thi ngày 23/3/2024. Ngày 21/3/2024 thí sinh truy cập website http://etc.sgu.edu.vn để xem số báo danh và lịch thi.

Trân trọng.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm Khảo thí – Trường Đại học Sài Gòn, website: etc.sgu.edu.vn, email: etc@sgu.edu.vn, điện thoại: 028.3924.4690./.