Thông tin danh sách thí sinh dự thi ngày 03 tháng 12 năm 2022

    1. Thí sinh truy cập vào website: etctracuu.sgu.edu.vn, nhập số CMND (CCCD) để xem thông tin dự thi. Thí sinh phải đến phòng thi đúng giờ ghi trong thông tin dự thi.
    2. Thí sinh phải đem theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (không chấp nhận các loại giấy tờ khác). Riêng thí sinh dưới 14 tuổi xuất trình Hộ chiếu hoặc Thẻ học sinh có dán ảnh + Giấy khai sinh bản gốc.
    3. Thí sinh xem Hướng dẫn các bước làm bài thi trên máy tính, Định dạng bài thi và các quy định khác trên website: etc.sgu.edu.vn.