Thông tin về kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính của Trường Đại học Sài Gòn phục vụ công tác tuyển sinh năm 2023.