Thông báo về việc hoãn kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính dành cho học sinh Trung học phổ thông ngày 22 và 23 tháng 4 năm 2023

Trường Đại học Sài Gòn thông báo không tổ chức kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính dành cho học sinh Trung học phổ thông ngày 22 và 23 tháng 4 năm 2023.
Thí sinh đã đăng ký dự thi sẽ được chuyển sang thi ngày 20/5/2023. Ngày 18/5/2023 thí sinh truy cập website http://saat.sgu.edu.vn để xem số báo danh và lịch thi.
Trân trọng.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm Khảo thí – Trường Đại học Sài Gòn, website: etc.sgu.edu.vn, email: saat@sgu.edu.vn, điện thoại: 028 38305570./.