Kết quả thi tiếng Anh theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, kỳ thi ngày 16/12/2023

  1. Thí sinh truy cập vào website: etctracuu.sgu.edu.vn/tracuuketqua.php, chọn ngày thi và nhập số CMND (CCCD) hoặc Mã hồ sơ để xem kết quả thi.
  2. Thí sinh cần giấy xác nhận kết quả thi, email thông tin cá nhân vào địa chỉ: etc@sgu.edu.vn để được cung cấp.
  3. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo kết quả thi liên hệ Trung tâm Khảo thí để được hướng dẫn. Thời hạn đăng ký phúc khảo đến hết ngày 29/12/2023.
  4. Thời gian cấp chứng chỉ: Dự kiến sau 30 ngày kể từ ngày thi, thí sinh vào website: etc.sgu.edu.vn để xem thông báo về việc nhận chứng chỉ.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Khảo thí: Số 04 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh. Email: etc@sgu.edu.vn .Điện thoại: 028.3924.4690