Thông tin danh sách thí sinh dự thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính dành cho học sinh Trung học phổ thông ngày 20 tháng 5 năm 2023

    1. Thí sinh truy cập vào website: https://saat.sgu.edu.vn, để xem thông tin dự thi. Thí sinh phải đến phòng thi đúng giờ ghi trong thông tin dự thi.
    2. Thí sinh phải đem theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (không chấp nhận các loại giấy tờ khác).
    3. Những đồ dùng vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi bao gồm: Bút viết; bút chì; tẩy; compa; thước kẻ; thước tính; atlat Địa lý Việt Nam (do NXB Giáo dục Việt Nam ấn hành) không được đánh dấu hoặc viết thêm bất kỳ nội dung; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ và không thể truyền, nhận thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp….
    4. Danh sách một số máy tính bỏ túi thông dụng được phép đem vào phòng thi: Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX- 580VN X, FX-880BTG. VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus. Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT- 570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X. Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio. Deli W1710, WD991ES. Eras E370, E371, E372, E379, E380. Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X, FX-580VN PLUS, FX- 570VN PLUS, FX-570MS.
    5. Thí sinh xem Định dạng bài thi và các quy định khác trên website: etc.sgu.edu.vn.